"Ik zoek samen met je kind naar een oplossing."

Van kennismaking tot einde begeleiding

Voordat ik samen me je kind aan de slag ga, heb ik eerst – bij voorkeur met beide ouders – een intakegesprek. Dit gesprek vindt altijd bij jou thuis plaats. Tijdens dit gesprek stellen we samen de hulpvraag vast. Ik geef je ook een indicatie van het aantal sessies dat ik denk maximaal nodig te hebben. Naar aanleiding van dit gesprek ontvangen jullie via de mail een op maat gemaakt begeleidingsplan met de kosten. Als je hiermee akkoord gaat, maak ik een afspraak voor een kennismakingsgesprek met je kind.

Kennismakingsgesprek met je kind

In dit gesprek leg ik uit wie ik ben, wat we gaan doen en waarom. Als je kind er behoefte aan heeft kan je bij dit gesprek aanwezig zijn. Het hoeft niet. Naar aanleiding van dit gesprek bepaald je kind zelf of hij of zij met mij wil gaan werken. Zo ja, dan maak ik in overleg met jou een totale planning van de data waarop de sessies plaatst gaan vinden. Tijdens de eerst volgende afspraak gaan je kind en ik samen aan de slag in de keuken. Gedurende de sessies houd ik je op de hoogte van de voortgang. We sluiten de begeleiding af met een gezamenlijk gesprek.